Państwo/Język

Warunki

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków. Korzystając ze strony internetowej, potwierdzasz, że rozumiesz i wyraźnie zgadzasz się na to, aby niniejsze warunki były dla Ciebie prawnie wiążące oraz że będziesz przestrzegać niniejszych warunków, a także wszystkich obowiązujących przepisów i regulaminów obowiązujących na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym terminie, a zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich umieszczeniu na naszej stronie internetowej.

Dozwolone użytkowanie

NewAmsterdam Pharma oraz organizacja prowadzące badania kliniczne na zlecenie i jej podmioty powiązane („Medpace”) niniejszym udzielają Ci ograniczonego zezwolenia na dostęp do strony internetowej i osobiste korzystanie z niej, lecz nie udzielają zezwolenia na pobieranie ani modyfikowanie żadnej jej części bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Medpace.

Zezwolenie nie obejmuje wykorzystywania strony internetowej lub jej treści dla celów komercyjnych, gromadzenia ani wykorzystywania treści, wykorzystywania strony internetowej lub jej treści w utworach zależnych, eksploracji danych ani korzystania z robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia lub pozyskiwania danych.

Nie zezwala się na powielanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż ani inne komercyjne korzystanie ze strony internetowej ani jej części bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Medpace.

Prawa autorskie i zarejestrowane znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie materiały pojawiające się na naszej stronie internetowej, w tym tekst, projekt, grafika, logo, ikony i obrazy, a także ich wybór, zestawienie i układ stanowią wyłączną własność spółki NewAmsterdam Pharma, Medpace i/lub projektanta strony i są chronione są przez przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych dotyczące praw autorskich i znaków handlowych.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.