Państwo/Język

Informacje o chorobie układu krążenia o podłożu miażdżycowym i podwyższonym stężeniu cholesterolu

Czym jest choroba układu krążenia o podłożu miażdżycowym (ASCVD)?

Choroba układu krążenia o podłożu miażdżycowym (ASCVD) to zbiorcze określenie na kliniczne objawy odkładania się złogów tłuszczu w ścianach tętnic. Odnosi się ono do takich chorób, jak choroba wieńcowa, choroba naczyń mózgowych, choroba tętnic obwodowych i inne. Nagromadzenie blaszki miażdżycowej powoduje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych, co ogranicza lub całkowicie blokuje przepływ krwi, prowadząc do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca lub udar mózgu.

Pomimo postępów w leczeniu, choroby układu krążenia (CVD) są nadal główną przyczyną zgonów na świecie, powodując ponad 17 milionów zgonów rocznie. Podwyższony poziom złego cholesterolu, określanego również jako cholesterol w postaci lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C), jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.

Pacjenci z udokumentowaną ASCVD są bardzo narażeni na wystąpienie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w przyszłości, a wielu pacjentów z ASCVD nie jest w stanie wystarczająco obniżyć podwyższonego poziomu cholesterolu LDL, aby osiągnąć pożądane (docelowe) stężenie. Badany lek obicetrapib może stanowić potencjalnie skuteczną opcję osiągnięcia pożądanego poziomu LDL-C przez te osoby.