Państwo/Język

Naukowcy zaangażowani w badanie PREVAIL

New Amsterdam Pharma dąży do doskonałości w badaniach klinicznych i do stworzenia bezpiecznego i motywującego środowiska dla wszystkich pacjentów, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu PREVAIL. Mając to na uwadze, zgromadziliśmy światowej klasy panel doradczy naukowców klinicystów akademickich z doświadczeniem w dziedzinie kardiologii profilaktycznej, nauk o danych populacyjnych i w dziedzinie zdrowia publicznego. Ich ugruntowana pozycja liderów badań oraz wsparcie intelektualne w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia naszego celu, jakim jest ustalenie, czy obicetrapib może stanowić przełom w zmniejszaniu ryzyka niekorzystnych zdarzeń związanych z chorobą układu krążenia spowodowaną miażdżycą.

Przewodniczący

Stephen Nicholls, M.D. [lek.med.]

Profesor Stephen Nicholls jest znanym na całym świecie kardiologiem. Jest dyrektorem Centrum Kardiologii Monash, profesorem kardiologii i dyrektorem Instytutu Kardiologii przy Uniwersytecie Monash. Kieruje on także projektem szpitala kardiologicznego, który ma zostać otwarty na kampusie Clayton Uniwersytetu Monash w 2022 roku.

Profesor Nicholls jest laureatem wielu nagród, napisał ponad 1000 manuskryptów, rozdziałów książek i artykułów pokonferencyjnych, a także otrzymał ponad 160 milionów dolarów finansowania na badania naukowe.

Badania profesora Nicholls koncentrują się na opracowaniu nowych strategii obniżania ryzyka chorób serca, co obejmuje badania translacyjne, w tym badania przedkliniczne, wykorzystanie obrazowania do badania miażdżycy tętnic wieńcowych oraz prowadzenie kluczowych badań klinicznych w ramach licznych programów opracowywania leków, które mają obniżać ryzyko kardiometaboliczne.

Członkowie Rady

Christie Ballantyne, M.D. [lek. med.]

Christie Ballantyne jest ekspertem o międzynarodowej renomie w dziedzinie metabolizmu lipidów, miażdżycy i profilaktyki chorób serca. Dzięki zainteresowaniom naukowym w obszarze profilaktyki chorób serca został on uznanym badaczem Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i od roku 1988 bez przerwy uzyskuje finansowanie od Instytutu NIH na badania podstawowe interakcji między leukocytami i śródbłonkiem, badania translacyjne biomarkerów i badania kliniczne.

Wśród jego licznych osiągnięć można wymienić wybór na członka takich instytucji, jak Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk, Amerykańskie Stowarzyszenie Badań Klinicznych oraz Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy. W 2012 roku otrzymał nagrodę Amerykańskiego Kolegium Kardiologii dla wybitnego naukowca (badania podstawowe). W latach 2014 i 2015 Thomson Reuters uznał Christie za jeden z „najbardziej wpływowych umysłów naukowych na świecie”. Clarivate Analytics, właściciel Web of Science, uznał dr Ballantyne za „bardzo często cytowanego badacza”. W latach 2017–2020 znalazł się on wśród 1% najczęściej cytowanych badaczy. W 2019 r. dr Ballantyne otrzymał nagrodę im. dra Micheala E. DeBakey za doskonałość w badaniach przyznawaną przez Szkołę Medyczną Baylor College. Jego badania nad biomarkerami doprowadziły do zatwierdzenia przez FDA 2 biomarkerów do prognozowania ryzyka sercowo-naczyniowego. Odegrał on także ważną rolę w opracowywaniu i zatwierdzaniu przez FDA nowych terapii stosowanych w leczeniu zaburzeń metabolizmu lipidów.

Doktor Ballantyne jest autorem ponad 800 publikacji dotyczących miażdżycy, lipidów i stanów zapalnych, a także jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Circulation. Jest także dyrektorem ds. kardiologii i dyrektorem ds. badań nad chorobami układu krążenia w Szkole Medycznej Baylor College. Obecnie jest dyrektorem centrum profilaktyki chorób kardiometabolicznych w Szkole Medycznej Baylor College.

Dr Ballantyne ukończył studia medyczne w Szkole Medycznej Baylor College, a następnie rezydenturę z zakresu chorób wewnętrznych w Szkole Medycznej Southwestern na Uniwersytecie Teksańskim. Odbył także stypendium naukowo-badawcze z zakresu kardiologii w Szkole Medycznej Baylor College oraz otrzymał stypendium Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Instytucie Medycznym im. Howarda Hughesa i Instytucie Genetyki Molekularnej w Baylor.

Brian Ference, M.D. [lek. med.]

Brian Ference to kardiolog i epidemiolog genetyczny, który ukończył takie uczelnie, jak Harvard, Yale, Oxford i Cambridge.

Ukończył studia w Szkole Medycznej na Harvardzie i rezydenturę jako badacz kliniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz jako specjalny student w dziedzinie epidemiologii klinicznej i epidemiologii genetycznej w ramach programu Roberta Wood Johnsona dla badaczy klinicznych w Yale.  Następnie kształcił się w dziedzinie kardiologii i kardiologii interwencyjnej w Szkole Medycznej na Harvardzie. Podczas studiów na Harvardzie ukończył również Program Efektywności Klinicznej w Szkole Zdrowia Publicznego na Harvardzie. Był także stypendystą NHLBI z zakresu epidemiologii (genetycznej) chorób układu krążenia w Brigham, szpitalu dla kobiet oraz na Harvardzie.  Następnie ukończył studia z zakresu biznesu na Uniwersytecie Cambridge oraz uzyskał dyplom w dziedzinie medycyny opartej na dowodach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania badań klinicznych na Uniwersytecie w Oksfordzie.

Obecnie jest dyrektorem ds. badań naukowych w firmie Translational Therapeutics oraz dyrektorem Ośrodka Badań Naturalnie Randomizowanych na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz profesorem wizytującym w dziedzinie chorób układu krążenia na Uniwersytecie w Mediolanie we Włoszech. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora ds. kardiologii i dyrektora Centrum Badań Genomicznych Układu Krążenia w Państwowej Szkole Medycznej Wayne w USA; dyrektora ds. medycznych i naukowych w zakresie współpracy publiczno-prywatnej związanej z chińską inicjatywą na rzecz medycyny precyzyjnej w Pekinie oraz prezesa spółki biotechnologicznej.  Jego badania koncentrują się na zastosowaniu randomizacji mendlowskiej do projektowania „badań z naturalną randomizacją” w celu wygenerowania naturalnie randomizowanych dowodów, które można wykorzystać do udoskonalenia procesu odkrywania i opracowywania leków; dostarczania danych do optymalnego planowania badań randomizowanych; wypełniania braków dowodowych w przypadku, gdy randomizowane badanie nie jest możliwe lub praktyczne oraz ustalania wytycznych do praktyki precyzyjnej medycyny układu krążenia.

Ann Marie Navar, M.D., Ph.D. [dr n. med.]

Dr n. med. Ann Marie Navar jest kardiologiem prewencyjnym i adiunktem na Wydziale Kardiologii w Centrum Medycznym Southwestern na Uniwersytecie Teksańskim. Jej badania koncentrują się na optymalizacji strategii redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym na prospektywnych badań z wykorzystaniem rejestrów, danych z rzeczywistej praktyki i prospektywnych badaniach klinicznych. Jest zastępcą redaktora ds. różnorodności, równości i włączenia w czasopiśmie JAMA-Cardiology oraz członkiem zarządu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii Prewencyjnej.

Steven E. Nissen, M.D., M.A.C.C. [lek. med.]

Doktor Steven E. Nissen, lekarz medycyny i specjalista intensywnej opieki medycznej, jest dyrektorem ds. akademickich Instytutu Serca, Naczyń i Torakochirurgii w klinice Cleveland. W latach 2006-2019 pełnił funkcję przewodniczącego Zakładu Medycyny Sercowo-Naczyniowej w klinice w Cleveland. W latach 2006-2007 pełnił funkcję prezesa Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego.

Był także głównym badaczem w dużych globalnych badaniach oceniających sercowo-naczyniowe punkty końcowe, w większości dotyczących terapii modyfikujących stężenie lipidów. Jego wkład w naukę obejmuje około 600 artykułów i 60 rozdziałów w książkach.

W 2007 r. tygodnik Time zaliczył dr Nissena do grona 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Od 2015 roku jest wymieniany przez Thompson-Reuters jako jeden z najczęściej cytowanych lekarzy-naukowców na świecie.

Kausik Ray, M.D.

Lekarz Kausik Ray jest profesorem zdrowia publicznego w Klinice Zdrowia Publicznego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Imperial College London, a także honorowym konsultantem kardiologicznym w instytucji Imperial College NHS Trust.

Obecnie przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, przewodniczącym projektu Mapa Drogowa 2021-2022 w ramach Światowego Dnia Serca, a także przewodniczącym Światowej Rady Zdrowia Serca. Jest także krajowym kierownikiem projektu CVD NIHR na rzecz współpracy w badaniach naukowych, dyrektorem klinicznym ds. badań w projekcie innowacji DISCOVER Now prowadzonym w ramach brytyjskiego instytutu danych w naukach o zdrowiu.

Studia medyczne ukończył w Szkole Medycznej na Uniwersytecie w Birmingham (MB ChB – studia pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny i chirurgii, 1991) oraz na Uniwersytecie w Sheffield (2004), następnie odbył stypendium podoktoranckie w Szkole Medycznej na Harvardzie, a w roku 2007 uzyskał doktorat z epidemiologii na Uniwersytecie w Cambridge. Jego badania obejmują metabolizm lipidów, cukrzycę i zdrowie populacyjne, był głównym badaczem w międzynarodowych badaniach klinicznych i badaniach rejestrowych. Jego publikacje mają ponad 100 000 cytowań i od 2018 r. jest co roku zaliczany przez Clarivate Analytics do grona 0,1% najlepszych autorów w medycynie światowej.

Kierował międzynarodowym programem prac rozwojowych nad inklisiranem, pierwszą terapią opartą na siRNA, zatwierdzoną na całym świecie do leczenia obniżającego poziom cholesterolu, a także odgrywał kluczową rolę w programie prac rozwojowych nad kwasem bempedojowym i przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko PCSK9. Rozpoczął projekt współpracy w zakresie badań nad hipercholesterolemią rodzinną (FHSC), obejmujący jedyny globalny rejestr dotyczący tej choroby, współpracuje także przy rejestrach europejskich, takich jak Da Vinci, Heymans i Santorini, które pomagają w kształtowaniu globalnej polityki zdrowotnej.