Państwo/Język

Czy występuje u Ciebie choroba układu krążenia i podwyższony poziom cholesterolu?

Dowiedz się więcej na temat badania PREVAIL!

Dowiedz się więcej na temat badania

Badanie PREVAIL jest badaniem klinicznym mającym na celu ustalenie, czy nowy lek badany, obicetrapib, może zmniejszać ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał serca lub udar mózgu) u osób z chorobami układu krążenia.

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w badaniu

Znajdź ośrodek badawczy w pobliżu i skontaktuj się z nim

Lokalizacja ośrodków badawczych