Państwo/Język

Informacje na temat badania i badanej terapii

Jaki jest cel badania PREVAIL?

Badanie PREVAIL jest prowadzone w celu określenia, czy nowy lek badany, który wcześniej okazał się obniżać stężenie złego cholesterolu we krwi (cholesterolu w postaci lipoprotein o niskiej gęstości), może również zmniejszać ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał serca lub udar mózgu) u osób z chorobami układu krążenia.

Najczęstszą przyczyną chorób układu krążenia jest gromadzenie się tłuszczów w naczyniach krwionośnych, co jest również zwane chorobą układu krążenia o podłożu miażdżycowym (ASCVD). Jeżeli ma to miejsce w naczyniach krwionośnych serca, określa się to jako chorobę wieńcową (CAD). Jeśli ma to miejsce w naczyniach krwionośnych doprowadzających krew do nóg, określa się to jako chorobę tętnic obwodowych (PAD) lub chromanie kończyn dolnych. Jeśli z kolei dotyczy to naczyń doprowadzających krew do mózgu, określa się to jako chorobę naczyń mózgowych.

Ostatecznie proces chorobowy może prowadzić do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej), zawału serca, udaru mózgu, chromania (bólu nogi), a w ostateczności do ciężkiego wyniszczenia, a nawet zgonu.

Czym jest badany lek?

Badany lek, obicetrapib 10 mg, ma postać małej tabletki przyjmowanej doustnie raz na dobę. Lek został zaprojektowany tak, żeby obniżać poziom złego cholesterolu, określanego również jako cholesterol w postaci lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C), który jest szkodliwą postacią cholesterolu. LDL-C powoduje odkładanie się tłuszczów w tętnicach, co zwęża tętnice i zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

Obicetrapib jest lekiem badanym, co oznacza, że może być stosowany wyłącznie w badaniach klinicznych. Nie został on jeszcze zatwierdzony przez władze regulacyjne, takie jak Agencja Żywności i Leków (FDA) lub Europejska Agencja Leków (EMA).

Jaki będzie przebieg badania?

Przed otrzymaniem jakiegokolwiek badanego leku lub poddaniem się ocenom związanym z badaniem wymagane jest sprawdzenie, czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu i wyrażenie przez Ciebie zgody na udział. Żebyś mógł/mogła zostać włączony/-a do badania, musisz spełnić określone kryteria włączenia i wyłączenia.

Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu podczas wizyty przesiewowej odbędziesz jeszcze 4 wizyty (miesiące 0, 3, 6, 12) w pierwszym roku, a następnie przez pozostały okres badania wizyty będą się odbywały co 6 miesięcy. Pomiędzy wizytami w ośrodku badawczym odbędziesz rozmowy telefoniczne w celu sprawdzenia, jak się czujesz.

Ponieważ jest to badanie prowadzone metodą zdarzeniową (co oznacza, że badanie będzie trwało do czasu wystąpienia określonej liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników badania), rzeczywisty czas trwania badania może być różny. Przewidujemy, że uczestnicy będą brać udział w badaniu przez około 3–4 lata.

Udział będzie obejmował: