Land/Taal

Over atherosclerotische cardiovasculaire ziekte en verhoogd cholesterolgehalte

Wat is atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD)?

Atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) is een algemene term voor de klinische verschijnselen bij vetophoping (plaque) binnen de wanden van bloedvaten. Het verwijst naar ziekten zoals coronaire hartziekte, cerebrovasculaire ziekten, perifeer arterieel vaatlijden en meer. Het ophopen van plaque zorgt voor nauwe en verstopte bloedvaten, wat de bloedstroom kan beperken of volledig blokkeren. Dit leidt tot ernstige cardiovasculaire voorvallen zoals een hartaanval of beroerte.

Ondanks de vooruitgang in behandelingen is cardiovasculaire ziekte (CVZ) nog steeds de grootste doodsoorzaak ter wereld, resulterend in meer dan 17 miljoen overlijdens per jaar. Verhoogde gehaltes van slecht cholesterol, ook bekend als lagedichtheidslipoproteïne-cholesterol (LDL C), is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van CVZ.

Patiënten met gedocumenteerde ASCVD lopen een groot risico op ernstige cardiovasculaire voorvallen in de toekomst en veel patiënten met ASCVD kunnen hun hoge gehaltes van LDL C niet voldoende verlagen om een gewenst (doel)gehalte te bereiken. Het onderzoeksmiddel obicetrapib kan mogelijk een werkzame optie voor deze mensen bieden om dit gewenste LDL C-gehalte te bereiken.