Land/Taal

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene voorwaarden hieronder zorgvuldig door. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden begrijpt en er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat u juridisch gebonden bent aan deze Algemene voorwaarden en alle regels die van toepassing zijn op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met onmiddellijke ingang na publicatie op deze website.

Toegestaan gebruik

NewAmsterdam Pharma en diens contractonderzoeksorganisatie Medpace, Inc. en diens aangesloten ondernemingen ('Medpace') verlenen u hierbij een beperkte machtiging voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet om iets te downloaden of te wijzigen, behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NewAmsterdam Pharma.

De machtiging omvat geen commercieel gebruik van de website of de inhoud ervan; het verzamelen of gebruiken van de inhoud; afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan; of het gebruik van gegevensanalyse, datamining robots of soortgelijke hulpmiddelen voor gegevensverzameling of -extractie.

Deze website of delen van deze website mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op enige andere manier voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NewAmsterdam Pharma.

Auteursrechten en geregistreerde handelsmerken

Tenzij anders vermeld is al het materiaal op deze website, inclusief de tekst, het ontwerp, de grafische elementen, logo's, pictogrammen en afbeeldingen, alsmede de selectie, de opzet en de indeling ervan, het exclusieve eigendom van NewAmsterdam Pharma, Medpace en/of de ontwerper van de website en wordt het beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten van de Verenigde Staten.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN